Plank met been heffen

Deze oefening is hetzelfde als de rechte plank. Zorg dat je de schouders, borst en heupen parallel aan elkaar houdt, en recht. Met recht wordt bedoeld alles waterpas te houden, dus alsof je een waterpas op de heupen heft die horizontaal moet blijven. Hef de benen één voor één iets op zonder de spanning, en daarbij de juiste houding, in de core te verliezen.