Anteflexie

Deze oefening kun je uitvoeren met dumbell of met elastiek. Hef je arm voorwaarts en gestrekt tot de 90 graden. Deze oefening is met name voor de schouderkop (m. deltoideus pars anterior).