Hip bridge met benen één voor één uitstrekken

De uitgangshouding is hetzelfde als de hipbridge. Houd de heupen geheven en de knieën bij elkaar. Strek één voor één je been uit. Zorg er voor dat je de heupen ‘’waterpas’’ recht houdt. Je heup mag dus niet naar beneden zakken aan de kant dat je het been uitstrekt.

Uitvoering Hip Bridge