Side Lunge

Dit is een variatie op de lunge. Stap zijwaarts uit. Ongeveer 80% van je lichaamsgewicht verplaats je op het been dat de uitvalspas maakt.