Plyometrie

Plyometrie is een explosieve bewegingsvorm waarbij je een spier maximaal aanspant naar verlengde positie (excentrisch) en vervolgens zo snel mogelijk weer verkort (concentrisch). Een spier moet dus snel reageren om van een verlengde positie naar een verkorte positie te gaan. De energie van het eerste deel van de beweging (naar verlengde positie) wordt direct omgezet en gebruikt voor het tweede deel van de beweging waarin de spier weer verkort. Vergelijk dit met het wegschieten van een elastiek. Deze moet je eerst ver uitrekken om 'm weg te schieten. Vervolgens verkort het elastiek snel.

Deze trainingsmethode vraagt een snelle schakeling van de spieren en is erg belastend voor het lichaam. De basis kracht moet op orde zijn voordat je kunt overgaan op plyometrische trainingsmethodes.

Plyometrie is o.a. benodigd voor sprints, sprongen en zwaaien.