Elbow: Pronation Mobilisation

Leg je elleboog op tafel met je duim omhoog. Pak een hamer of gewichtje aan het uiteinde vast. Draai je hand dicht (pronatie beweging) zodat je handpalm aan het einde van de beweging naar beneden is gericht. Je elleboog mag niet loskomen van de tafel. Je voelt een lichte stretch in de onderarm. Beweeg vervolgens rustig terug.