Elbow: Supination Mobilisation

Leg je elleboog op tafel met je duim omhoog. Pak een hamer of gewichtje aan het uiteinde vast. Draai je hand open (supinatie beweging) zodat je handpalm aan het einde van de beweging naar boven wijst. Je elleboog mag niet loskomen van de tafel. Je voelt een lichte stretch in de onderarm. Beweeg vervolgens rustig terug.